Installera solceller i Göteborg

Vi människor lämnar ifrån oss klimatfotspår genom det vi gör dagligen. När vi åker till skola eller arbete, reser, värmer lägenhet eller hus osv. Enligt Energimyndigheten lämnar varje svensk ifrån sig ett klimatfotspår på 6,2 ton koldioxid per år jämfört med 4,7 ton i snitt i världen.

  • Konsumtion av livsmedel och andra varor ca 1 ton
  • Flygresor 2600 km (Stockholm-London) 0,4 ton
  • Bil 1500 mil 2,6 ton
  • Kollektivtrafik 600 mil 0,2 ton
  • Uppvärmning och hushållsel villa 2 ton
  • En svensk villa med ungefär 40 kvm ledigt tak i söderläge producerar ca 6000 kWh per år vilket ger ca 4,2 ton mindre koldioxidutsläpp per år eller över 1500 ton under livslängden

Med solenergi skulle vi kunna reducera vårt klimatspår helt.

Idag kostar solenergi med hjälp av solceller mindre än traditionell el. När du monterat upp solcellsanläggningen, så finns i princip inga kostnader för att driva den. Ditt hus ökar i värde vid investering i solcellsanläggning och du producerar miljövänlig el.